Về chúng tôi

Chúng tôi là những người đang làm việc tại Công ty Nhật Bản. Nhiều người trong chúng tôi học chuyên ngành tiếng Nhật và có người đã có thời gian làm việc tiếp xúc với văn hóa Nhật Bản.

Nhìn thấy thực trạng hiên nay, Tiếng Nhật của nhân viên tại công ty Nhật đã khá tốt hơn thời gian khoảng 10 năm trước rất nhiều. Tuy nhiên, văn hóa giao tiếp, văn minh công sở so với trước đây đã thay đổi giảm đáng kể.

Văn hóa việt nam đã ảnh hưởng ít nhiều đến phong cách, môi trường làm việc của các công ty Nhật.

Chính vì vậy, blog chúng tôi ra đời nhằm giúp các bạn mới đi làm hiểu rõ hơn về văn hóa Nhật cũng như cải thiện kỹ năng tiếng Nhật nếu muốn.

Hy vọng cho một tương lai sáng hơn cho các công ty nước ngoài cũng như trong nước.

Các nhân viên văn phòng mới sẽ học hỏi được nhiều về nét văn minh lịch sự của các nước phát triển trong môi trường công sở.